Skip to content

Çalışma Saatleri: PAZARTESİ – CUMARTESİ / 09:00 – 18:00 – SALI: 09:00 – 19:30

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Bir işyerindeki çalışanlar, özellikle de ofis çalışanlarının, düzensiz çalışma saatleri, kahvaltı öğününü atlamaları veya geçiştirmeleri, öğünlerini sıklıkla dışarıda tüketmeleri, kötü beslenme alışkanlıkları, yetersiz beslenme bilgileri, uzun çalışma saatleri, iş yoğunluğuna bağlı stres ve sağlıklarına yeterli önemi gösterecek vakitlerinin olmaması nedeniyle kronik dejeneratif hastalıklara daha yatkındırlar.

Bir kurumun yönetiminde söz sahibi olan kişilerin yoğun çalışma tempoları, sık seyahat etme zorunlulukları, akşam yemeklerini farklı ortamlarda, farklı kişilerle ve belki de alkollü ortamlarda tüketmek durumunda kalmaları gibi nedenlerle gün içindeki beslenme durumları oldukça etkilenebilir; daha da fazlası beslenmelerine gerekli dikkat ve özeni gösterememeleri ya da gösterecek beslenme bilgi düzeyine sahip olmamaları nedeniyle sağlık durumları da olumsuz şekilde etkilenebilir.

“Kurumsal Beslenme Danışmalığı” kapsamında nasıl bir çalışma programı uygulanır?

Kurumsal beslenme danışmanlığı kapsamında iki farklı çalışma sistemi sunuyoruz.

Birinci çalışma sistemimiz kapsamında; 

 • Tüm personele konu ile ilgili bir anket uygulanır. Beslenme müdahalesine ihtiyacı olan bireyler saptanır. Elde edilen veriler raporlanır.
  Beslenme müdahalesine ihtiyacı olduğu saptanan bireyler ile birebir haftalık görüşmeler shizmet verilen kurum içinde, gösterilen uygun mekanda gerçekleştirilir. Bu görüşmelerin ilkinde (ve diğer tüm görüşmelerde) vücut bileşim analizi yapılır; beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzları, kronik hastalıkları, çalışma tempoları öğrenilir; bazı ilgili kan tahlilleri istenir. Elde edilen veriler neticesinde, ihtiyacı olan personele, sağlıklı beslenme programı uygulanır ve takibe alınır. 
 • Yapılan ön değerlendirmeler neticesinde kurumun ihtiyacı olan eğitim konuları belirlenir. Yönetim ile belirlenen konu sırası ve eğitim takvimi dahilinde kurum içi beslenme eğitimleri planlanır. Çalışanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, düzenli beslenme eğitimi sonrasında bireylerin beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzlarının olumlu yönde geliştiği, klinik bulgularının (kan değerlerinin, vb) olumlu yönde etkilendiği, vücut ağırlıklarının azaldığı bildirilmiştir.
 • Kurum mutfağı (varsa) ayrıntılı olarak incelenir, değerlendirilir ve inceleme sonuçları raporlanır. Tüm çalışanların besin ögesi gereksinmelerinin karşılanabilmesi amacıyla var olan menüler değerlendirilir, yorumlanır ya da personelin günlük enerji ve besin ögesi gereksinimleri doğrultusunda planlanır.

Kurumsal beslenme danışmanlığı alan kurumlar üzerinde yapılan çalışmalarda; çalışanların sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine bağlı olarak hastalanma sıklıklarının ve buna bağlı olarak da işe gel€meme sıklıklarının ve iş gücü kaybının azaldığı, çalışma performanslarının ve işe yönelik kabiliyet ve dikkatlerinin arttığı, kendilerine verilen değeri hissetmelerinden dolayı işyerine bağlılıklarının ve aidiyet duygularının arttığı; sağlık harcamalarının azalması ile de ulusal fayda sağlandığı bildirilmiştir

İkinci çalışma sistemimiz kapsamında; 

 • Kurumun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, kurumun hedef kitlesine uygun çeşitli kapalı gruplara ya da belirli sayıda kitlelere başta “sağlıklı yaşam” ve “sağlıklı beslenme” olmak üzere çeşitli konu başlıklarında, ilgi çekici, kurumun bilinirliğini artıracak sağlıklı yaşam etkinlikleri planlanır ve düzenlenir. 

 

-Makaleler-

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Tuba Günebak

Tuba GÜNEBAK/ Copyright© 2020

13960 (1406 x 938)

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Bir kurumun yönetiminde söz sahibi olan kişilerin yoğun çalışma tempoları, sık seyahat etme zorunlulukları, akşam yemeklerini farklı ortamlarda, farklı kişilerle ve belki de alkollü ortamlarda tüketmek durumunda kalmaları gibi nedenlerle gün içindeki beslenme durumları oldukça etkilenebilir; daha da fazlası beslenmelerine gerekli dikkat ve özeni gösterememeleri ya da gösterecek beslenme bilgi düzeyine sahip olmamaları nedeniyle sağlık durumları da olumsuz şekilde etkilenebilir.

“Kurumsal Beslenme Danışmalığı” kapsamında nasıl bir çalışma programı uygulanır?

Kurumsal beslenme danışmanlığı kapsamında iki farklı çalışma sistemi sunuyoruz.

Birinci çalışma sistemimiz kapsamında; 

 • Tüm personele konu ile ilgili bir anket uygulanır. Beslenme müdahalesine ihtiyacı olan bireyler saptanır. Elde edilen veriler raporlanır.
  Beslenme müdahalesine ihtiyacı olduğu saptanan bireyler ile birebir haftalık görüşmeler shizmet verilen kurum içinde, gösterilen uygun mekanda gerçekleştirilir. Bu görüşmelerin ilkinde (ve diğer tüm görüşmelerde) vücut bileşim analizi yapılır; beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzları, kronik hastalıkları, çalışma tempoları öğrenilir; bazı ilgili kan tahlilleri istenir. Elde edilen veriler neticesinde, ihtiyacı olan personele, sağlıklı beslenme programı uygulanır ve takibe alınır. 
 • Yapılan ön değerlendirmeler neticesinde kurumun ihtiyacı olan eğitim konuları belirlenir. Yönetim ile belirlenen konu sırası ve eğitim takvimi dahilinde kurum içi beslenme eğitimleri planlanır. Çalışanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, düzenli beslenme eğitimi sonrasında bireylerin beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzlarının olumlu yönde geliştiği, klinik bulgularının (kan değerlerinin, vb) olumlu yönde etkilendiği, vücut ağırlıklarının azaldığı bildirilmiştir.
 • Kurum mutfağı (varsa) ayrıntılı olarak incelenir, değerlendirilir ve inceleme sonuçları raporlanır. Tüm çalışanların besin ögesi gereksinmelerinin karşılanabilmesi amacıyla var olan menüler değerlendirilir, yorumlanır ya da personelin günlük enerji ve besin ögesi gereksinimleri doğrultusunda planlanır.

Kurumsal beslenme danışmanlığı alan kurumlar üzerinde yapılan çalışmalarda; çalışanların sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine bağlı olarak hastalanma sıklıklarının ve buna bağlı olarak da işe gel€meme sıklıklarının ve iş gücü kaybının azaldığı, çalışma performanslarının ve işe yönelik kabiliyet ve dikkatlerinin arttığı, kendilerine verilen değeri hissetmelerinden dolayı işyerine bağlılıklarının ve aidiyet duygularının arttığı; sağlık harcamalarının azalması ile de ulusal fayda sağlandığı bildirilmiştir

İkinci çalışma sistemimiz kapsamında; 

 • Kurumun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, kurumun hedef kitlesine uygun çeşitli kapalı gruplara ya da belirli sayıda kitlelere başta “sağlıklı yaşam” ve “sağlıklı beslenme” olmak üzere çeşitli konu başlıklarında, ilgi çekici, kurumun bilinirliğini artıracak sağlıklı yaşam etkinlikleri planlanır ve düzenlenir. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Tuba Günebak

Tuba GÜNEBAK/ Copyright© 2020